• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
 

Transport

una vegada realitzat la comanda ens assegurem de fer-ho arribar on i quan el client ho precisa.

 

Camió grúa

els nostres vehicles disposen de braç articulat per a la càrrega i descàrrega del material, optimitzant...

 

Instal·lació de producte

col·laborem estretament amb empreses constructores, de reformes i obra pública en la instal·lació...

 

Excavacions

realitzem qualsevol tipus d’excavació, sempre sota la supervisió d’un tècnic especialitzat.

 

Lloguer de maquinaria

disposem de tot tipus de maquinària en lloguer per dur a terme tots els treballs necessaris en el seu projecte.

 

Medició de projectes

ensenyi’ns la seva idea i nosaltres realitzarem el mesurament i valoració del seu projecte, des d’una petita...

Gestió de runes i residus

el nostre magatzem treballa amb diverses plantes de reciclat i enderroc per garantir un servei eficient en tot moment.

Servei integral de interiorisme

dissenyem el seu projecte d’interiorisme, ho valorem i li proporcionem tots lloi elements per dur-ho a terme...

CALITAT I SERVEI